Dofinansowanie dla Twojej firmy (Cz. 1 EFRR)

Nasi klienci często pytają o dostępność środków z KPO, z którym, jak wiemy, było trochę przygód… Rozważają możliwość uzyskania dofinansowania dla swoich przedsiębiorstw w ramach KPO, ale także EFRR. Zastanawiają się nad różnicami między oboma programami oraz korzyściami, jakie mogą wyniknąć z wyboru jednego z nich.
Postaram się przybliżyć Ci dzisiaj pokrótce, czym są dotacje z EFRR. W kolejnym wydaniu newslettera opowiem o tym, co obejmuje dofinansowanie z KPO i jak to jest z dostępnością środków.
Przygotuj się na sporą dawkę teorii.

Wsparcie dla biznesu

Wspomniane EFRR i KPO to dwie istotne formy wsparcia finansowego, z których możesz skorzystać jako przedsiębiorca. Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) niewątpliwie mają jeden wspólny mianownik – cele strategiczne, których realizacja ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, poprawy warunków życia mieszkańców i promowania zrównoważonego rozwoju.

EFRR – z czym to się je?

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest jednym z trzech funduszy istniejących w ramach unijnej polityki spójności. Fundusz ten powstał już prawie 50 lat temu, by zmniejszyć dysproporcje w poziomie rozwoju między różnymi regionami Europy i podnieść poziom życia w najsłabiej rozwiniętych i najmniej zaludnionych obszarach. W jaki sposób EFRR ma tego dokonać? Dzięki finansowaniu inwestycji w infrastrukturę, innowacje, zatrudnienie, ochronę środowiska oraz edukację.

EFRR ma na celu nie tylko wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia, umacniające zarówno rynek pracy, jak i gospodarki regionalne, ale także europejską współpracę terytorialną. Choć główne cele, dla których utworzono EFRR, pozostają niezmienne, Parlament Europejski regularnie wydaje szczegółowe rozporządzenia, precyzujące obszary tematyczne, na których w danym okresie pomoc ma być skoncentrowana.
Aktualna perspektywa 2021 – 2027 zakłada nacisk na takie pola rozwoju, jak:

 • ekologia; 
 • małe i średnie przedsiębiorstwa; 
 • rozwój gospodarki cyfrowej; 
 • wspieranie innowacji.

Z finansowania w ramach EFRR wykluczono natomiast: inwestycje w energetykę jądrową, infrastrukturę związaną z budową nowych lotnisk i składowaniem odpadów.

Co to w praktyce oznacza dla przedsiębiorstw?

Możesz ubiegać się o dofinansowanie z EFRR w dwóch dziedzinach. Po pierwsze możesz starać się o dotację na kompleksowe projekty badawczo-rozwojowe i wdrażanie innowacji. Drugim obszarem, w ramach którego możesz otrzymać współfinansowanie są e-innowacje.

Możesz starać się o dotację z EFRR w ramach:

 • Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki;
 • Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy;
 • Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko;
 • Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego;
 • Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

Dla każdego województwa zostały też wprowadzone nowe programy rozwoju regionalnego, zarządzane przez instytucje samorządowe.

Harmonogramy naborów wniosków w ramach EFRR znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich i na stronach urzędów marszałkowskich poszczególnych województw.

Budżet EFRR

Budżet EFRR w perspektywie 2021 – 2027 wynosi około 66,8 mld EUR, a regiony o najniższym PKB na mieszkańca mogą liczyć na refundację inwestycji nawet do 85% jej wartości. ALE te 85% to bardziej „wabik” niż praktyka. Raczej możesz liczyć na solidne 50 – 60%, czasem 70%, zgodnie z mapą pomocy.

Dotacje EFRR stanowią istotne źródło finansowania dla firm, które pragną rozwijać się i inwestować w przyszłość. Dzięki nim możesz zdobyć środki na innowacyjne projekty oraz strategiczne inwestycje, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności Twojej firmy, a jednocześnie wesprą krajową gospodarkę.

Zachęcam Cię do śledzenia ogłoszeń o konkursach i naborach i spróbowania własnych sił 🙂

Dzisiaj to by było na tyle. Z kolejnego newslettera, jak obiecałem, dowiesz się więcej o KPO i tym, co oferuje przedsiębiorcom.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dofinansowaniach z UE.

A, jeżeli: 

 • nie dają Ci spokoju jakieś kwestie związane z dofinansowaniami z UE,          
 • chciałbyś dowiedzieć się o dotacjach więcej,            
 • masz obawy dotyczące projektu, który obecnie realizujesz,

odezwij się do nas i podziel się swoimi wątpliwościami, a postaramy się je rozwiać w jednym z kolejnych newsletterów.

Chcesz być
na bieżąco z dotacjami?

Poznać prawdziwe historie
i dowiedzieć się, czego unikać?