Finansuj działania B+R

Nawet 80% pokrycia kosztów!

Działania kierowane do wielu województw w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 obejmuje projekty polegające między innymi na zakupie aparatury, maszyn i urządzeń, które będą służyć do prowadzenia badań w przedsiębiorstwie. W projekcie należy przedstawić plan badań realizowanych na kupowanej infrastrukturze. 

Jak możemy pomóc Tobie i Twojej firmie?

 • Chcesz opracować nowy produkt?
 • A może myślisz nad udoskonaleniem technologii?
 • Potrzebujesz dofinansowania na realizację prac B+R?
 • Twoja firma jest zlokalizowana w którymś z poniższych województw:
  • małopolskim,
  • podkarpackim,
  • śląskim,
  • świętokrzyskim,
  • warmińsko-mazurskim,
  • wielkopolskim,
  • zachodniopomorskim?

Jeśli na wszystkie powyższe pytania odpowiedziałeś „tak” – ten program jest dla Ciebie! Będziemy Twoim partnerem w pisaniu, składaniu i rozliczaniu tego projektu. 

Ile mam czasu?

Pierwsze nabory rozpoczynają się w jeszcze czerwcu, więc mamy czas, aby szczegółowo opracować Twój projekt i dograć każdy aspekt na 101%.

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem – możemy nie mieć już miejsc!

Co możesz zyskać?

Działania w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027 umożliwia firmom produkcyjnym opracowanie nowego produktu lub udoskonalonej technologii. Szczegółowy poziom dofinansowania zależy od województwa, w którym będzie realizowany projekt. Możesz zyskać aż:

 • 60% na realizację prac rozwojowych. Są to prace związane z finalnymi testami i budową prototypów w skali rzeczywistej. 

 • 80% na realizację badań przemysłowych. Są to prace poprzedzające prace rozwojowe np. badanie fragmentów technologii w skali laboratoryjnej, weryfikowanie postawionych hipotez itp.

Pamiętaj, że projekt musi obejmować co najmniej prace rozwojowe

Na co możesz przeznaczyć środki?

Szczegółowe wytyczne odnośnie wydatków kwalifikowalnych zależą od województwa, w którym będzie realizowany projekt.  
Wydatki kwalifikowalne, które obejmują wszystkie województwa to:
 • Wynagrodzenia dla kadry badawczej 

 • Amortyzacja aparatury i sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań w projekcie 

 • Amortyzacja budynku, w którym jest realizowany projekt 

 • Usługi zewnętrzne 

 • Zakup surowców/ materiałów niezbędnych do prowadzenia badań 

 • Zakup drobnej aparatury badawczej 

 • Uzyskanie certyfikatów wymaganych do wdrożenia

 • Koszty pośrednie – wszystkie inne niezbędne do realizacji projektu takie jak np. koordynator projektu, obsługa księgowa projektu, usługi pocztowe, telekomunikacyjne…

Zainteresowany? Umów się na bezpłatną rozmowę z Czarkiem!

Podczas konsultacji znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy i opowiemy szczegółowo na temat programu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celach kontaktowych. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Pałuba Infinity, z siedzibą w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 41 lok. 14, 01-503 Warszawa., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem NIP 526 232 12 74, REGON 014837247.