Bądź SMART
Zyskaj nawet 100% dofinansowania

Czy Twoje przedsiębiorstwo dąży do rozwoju przemysłu poprzez innowacyjne rozwiązania? Potrzebujesz wsparcia w wzmacnianiu swoich możliwości badawczych i wdrażaniu rewolucyjnych zmian?

W takim razie, mamy coś dla Ciebie 😉

Już w lutym tego roku zostanie ogłoszony konkurs Ścieżka SMART – program, który rozwija zdolności badawcze i innowacyjne w polskich przedsiębiorstwach.

Jak mogę skorzystać ze Ścieżki SMART?

  • Chcesz wdrożyć innowacje w swojej firmie lub zainwestować w B+R?
  • Jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP)?

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś „tak” – ten program jest dla Ciebie!

Na co mogę
przeznaczyć środki?

Przykładowe koszty kwalifikowalne dla Modułu B+R:

  • Koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R;
  • Zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem);
  • Wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego.

 

Przykładowe koszty kwalifikowalne dla Modułu Innowacje:

  • Zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych;
  • Zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości;
  • Zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji;
  • Zakup usług doradczych.

Ile mogę zyskać?

Kwota dofinansowania tego programu wynosi 1 335 000 000 PLN!

Poziom dofinansowania zależy od wybranych przez Ciebie Modułów – wynosi on od 50 do 100% poniesionych wydatków.

Zainteresowany? Umów się na bezpłatną rozmowę z Czarkiem!

Wysyłając wiadomość akceptujesz politykę strony