Ulga na działalność B+R

Czy wiesz, że Twoja firma może znacznie obniżyć koszty prowadzenia działalności dzięki uldze na działalność badawczo-rozwojową? 

Ulga B+R to nie tylko korzyści finansowe, ale także wsparcie innowacyjności i rozwoju technologicznego Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki niej możesz odliczyć wydatki związane z prowadzeniem prac nad nowymi produktami czy ulepszeniem istniejących procesów, co w prosty sposób przełoży się na oszczędności. 

Dowiedz się, jak skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową i zyskaj przewagę konkurencyjną już dziś!

Koszty kwalifikowalne do ulgi

Do kosztów kwalifikowanych, które można odliczyć w ramach ulgi B+R, należą:

  • Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach B+R oraz związane z nimi składki na ubezpieczenie społeczne.
  • Nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością badawczo-rozwojową.
  • Koszty specjalistycznego sprzętu niebędącego środkami trwałymi, używanego w pracach B+R, takie jak naczynia laboratoryjne czy urządzenia pomiarowe.
  • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne badania wykonywane na podstawie umowy wiedzy technicznej oraz licencji na chronione wynalazki wykorzystywane wyłącznie w działalności B+R.
  • Koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej oraz uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
  • Odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali wykorzystywanych w działalności B+R.

Jesteś zainteresowany ulgą podatkową?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możesz skorzystać z ulgi B+R i obniżyć swoje koszty podatkowe.
Wypełnij formularz, aby umówić się na konsultację!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celach kontaktowych. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Pałuba Infinity, z siedzibą w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 41 lok. 14, 01-503 Warszawa., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem NIP 526 232 12 74, REGON 014837247.

Co o nas piszą klienci

Poznaj opinie
naszych klientów