Pokonaj frustrację i zdobądź dotację! Cz. 1.

Złożyłeś wniosek, ale nie otrzymałeś dotacji? Czasem nawet najlepsi przegrywają. Nie zniechęcaj się porażką! Poczytaj o najczęściej popełnianych błędach, powodach obcinania punków i odrzucania wniosków, by właściwie przygotować się na kolejny raz i zachwycić komisję! 

Dość często trafiają do nas klienci, których projekty nie zakwalifikowały się do dofinansowania. Są zniechęceni i rozżaleni. Szukają pomocy w napisaniu wniosku tak, by tym razem przeszedł ocenę pozytywnie. To na tyle częsta sytuacja, że stała się nawet wątkiem przewodnim zadania rekrutacyjnego dla naszych przyszłych doradców. Ze względu na powtarzalność tego zagadnienia, zdecydowałem się poruszyć je i tutaj. 

Wiem, to frustrujące. Włożyłeś serce w swój pomysł, czas, wysiłek i niejednokrotnie niemałe pieniądze w napisanie wniosku. Wierzyłeś w jego powodzenie i nawet wziąłeś do tego super fachowców. Tymczasem nie załapałeś się na dofinansowanie. Może zapomniałeś i nie uwzględniłeś jakiegoś drobiazgu w parametrach albo nie zdążyłeś przyszykować załącznika… A może wszystko było naprawdę OK., ale wniosków było tak wiele, że nie było szans z konkurencją. Inni zyskali punkty za lepszą lokalizację czy inny aspekt dla Ciebie po prostu nie do przeskoczenia… W każdym razie dotacji brak.  
Można poddać się frustracji i załamać. Mogłeś obrazić się na te całe dotacje, ale jesteś PRZEDSIEBIORCĄ i wiesz, że porażki są wpisane w każdy sukces! Na szczęście można próbować do skutku. Czasem nie ma innego wyjścia, jeśli chcesz zrealizować swój zamysł. Podchodząc do składania wniosku po raz kolejny, wyciągnij lekcje i zastanów się, co poprzednio poszło nie tak, co da się poprawić, co poszło dobrze, co możesz zrobić lepiej, aby zwiększyć szanse na sukces Twojego wniosku. 

Zastanawiasz się, dlaczego Twój wniosek został odrzucony?  

Bardzo dobrze. Ze szczegółowej analizy poprzedniego wniosku i powodów jego odrzucenia, jak już wspomniałem, wyniesiesz wartościową lekcję na przyszłość.  
Jest jeszcze jedna opcja. Możesz uniknąć składania wniosków po kilka razy, przygotowując się najlepiej jak to możliwe do napisania już pierwszego wniosku. Warto przyjrzeć się najczęstszym powodom odrzucania wniosków i obniżania wartości punktacji, by wiedzieć, czego unikać i jak się zabezpieczyć, przygotowując wniosek.  

Dlaczego wnioski nie przynoszą oczekiwanych rezultatów? Powodów jest mnóstwo. Przybliżę kilka najczęściej spotykanych nieco później, a teraz przyjrzyjmy się kolejnym etapom oceny wniosku i zastanówmy się, co może pójść nie tak na każdym z nich

Etapy oceny wniosku 

Twój wniosek oceniany jest pod dwoma względami – formalnym i merytorycznym. Każdy wniosek oceniany jest według kryteriów formalnych, merytorycznie zero-jedynkowo oraz merytorycznie punktowo. Czasami dochodzi wystąpienie przed komisją jako ważny etap oceny projektu.  

Ocena formalna wniosku to pierwsza Wielka Pardubicka. Już na tym etapie można połamać nogi i odpaść z wyścigu o upragnione dofinansowanie. Skrzętnie sprawdzone zostanie, czy dołączyłeś do wniosku wszystkie niezbędne dokumenty i załączniki, takie jak np. promesa z banku czy biznesplan, czy zgadzają się wszystkie fakty i dane. Tu nie da się wypaść lepiej albo gorzej. Albo spełniasz formalne kryteria, albo ich nie spełniasz. Jeśli Twój wniosek przetrwa ten etap, przechodzi do drugiej fazy selekcji.   

Ocena merytoryczna wniosku na zasadzie zero-jedynkowej to drugi etap sprawdzania. Jak wiesz, Twój wniosek, by mieć realne szanse na uzyskanie dofinansowania, musi być nie tylko poprawny pod względem formalnym, ale także merytorycznym. Część merytorycznej oceny dokonywana jest na zasadzie punktacji, część jednak jest równie czarno-biała jak kryteria formalne. Spełnia. Nie spełnia. I nie ma zmiłuj.  
 
Prozaicznym powodem, by otrzymać lub nie otrzymać dotacji jest na przykład odebranie lub nieodebranie pisma z urzędu. Trudno spełniać kryteria i przechodzić przez kolejne etapy w procesie oceny wniosków, gdy nie dopilnowuje się podstawowych kwestii, takich jak komunikacja z urzędem. 

Podczas oceny merytorycznej wniosku sprawdzane jest przykładowo czy projekt spełnia cel programu i np. faktycznie dotyczy badań, a nie prac inżynierskich. Wpadł nam kiedyś w ręce wniosek, w którym, firma zaklasyfikowała badania rynku jako prace B+R.  
 

Powodem odrzucenia wniosku pod względem merytorycznym jest również dość często niewystarczająco solidnie uzasadnione wydatki. Urząd potrzebuje mieć pewność, że środki, które otrzymasz w ramach dofinansowania rzeczywiście są niezbędne dla realizacji projektu. 
 

Podobnej, zero-jedynkowej, ocenie podlega sparametryzowanie cech produktu, czyli wyrażenie innowacji produktowej w wartościach liczbowych, obiektywnie mierzalnych, porównywalnych i świadczących czarno na białym o przewadze nad produktami konkurencyjnymi. Powołanie się na konkretne parametry produktu, jak np. poziom natężenia dźwięku 36 dB kontra 42 dB, jest konieczne, by pozytywnie przejść ten etap oceny merytorycznej.  

BTW, w 2017 roku zaprojektowaliśmy, stworzyliśmy i przetestowaliśmy w certyfikowanym laboratorium matę wygłuszającą do okapu. Oprócz poprawy parametru głośności nadaliśmy jej również funkcję bakteriobójczą. 
 

Fakt czy Twój projekt posiada źródło finansowania własnego oprócz dotacji, czy też nie, również podlega ocenie na zasadzie 0 lub 1.  

Odpowiedź na podobne pytania może być tylko zero-jedynkowa. Są natomiast takie kryteria merytoryczne, które podlegają ocenie punktowej i to właśnie ocena punktowa stanowi trzeci etap oceny wniosków. 

Może trudno uwierzyć, ale na 200 złożonych w konkursie wniosków średnio połowa odpada na dwóch pierwszych etapach, nie spełniając bezwzględnych zero-jedynkowych kryteriów. Jeśli jednak Twój wniosek zostanie przepuszczony na tym etapie, pozostaje już tylko ocena punktowa.  

O ocenie punktowej poczytasz w kolejnym newsletterze. Dowiesz się, co może pójść nie tak i jak uniknąć obniżenia punktacji podczas drugiego etapu merytorycznej oceny Twojego wniosku. Poczytasz także o najczęściej podawanych przez urzędy powodach odrzucania wniosków. 
 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dotacjach unijnych

A, jeśli:   

  • niepokoją Cię jakieś niejasności związane z dofinansowaniami z UE,   
  • chciałbyś zgłębić temat dotacji,   
  • napotkałeś trudności podczas realizacji projektu,  

odezwij się do nas i podziel się swoimi obawami, frustracjami, pragnieniami i marzeniami, a postaramy się omówić je w jednym z naszych kolejnych newsletterów. 

Chcesz być
na bieżąco z dotacjami?

Poznać prawdziwe historie
i dowiedzieć się, czego unikać?