B+R na Śląsku
Nawet 80% dofinansowania!

Działanie 10.2. w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027 obejmuje projekty B+R nakierowane na proces transformacji regionu. Są to projekty prowadzące na przykład do poprawy efektywności energetycznej, automatyzacji produkcji, redukcji ilości powstających odpadów i ograniczenia zużycia CO2 

Jak możemy pomóc Tobie i Twojej firmie?

 • Chcesz opracować nowy produkt?
 • A może myślisz nad udoskonaleniem technologii?
 • Potrzebujesz dofinansowania na realizację prac B+R?
 • Twoja firma jest zlokalizowana w jednym z tych podregionów: katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim?

Jeśli na wszystkie powyższe pytania odpowiedziałeś „tak” – ten program jest dla Ciebie! Będziemy Twoim partnerem w pisaniu, składaniu i rozliczaniu tego projektu. 

Ile mam czasu?

Nabór rozpoczyna się już w czerwcu 2024 roku, więc mamy czas, aby szczegółowo opracować Twój projekt i dograć każdy aspekt na 101%. 

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem – możemy nie mieć już miejsc!

Co możesz zyskać?

Działanie 10.2. umożliwia firmom produkcyjnym opracowanie nowego produktu lub udoskonalonej technologii.  Możesz zyskać aż:

 • 60% na realizację prac rozwojowych. Są to prace związane z finalnymi testami i budową prototypów w skali rzeczywistej. 

 • 80% na realizację badań przemysłowych. Są to prace poprzedzające prace rozwojowe np. badanie fragmentów technologii w skali laboratoryjnej, weryfikowanie postawionych hipotez itp.

 • 60% na działania inwestycyjne.

Pamiętaj, że w ramach projektu musisz przeprowadzić badania oraz zrealizować ich wdrożenie. 

Na co możesz przeznaczyć środki?

W ramach działań B+R możesz sfinansować:
 • Wynagrodzenia dla kadry badawczej 

 • Amortyzacja aparatury i sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań w projekcie 

 • Amortyzacja budynku, w którym jest realizowany projekt 

 • Usługi zewnętrzne 

 • Zakup surowców/ materiałów niezbędnych do prowadzenia badań 

 • Zakup drobnej aparatury badawczej 

 • Uzyskanie certyfikatów wymaganych do wdrożenia

 • Koszty pośrednie – wszystkie inne niezbędne do realizacji projektu takie jak np. koordynator projektu, obsługa księgowa projektu, usługi pocztowe, telekomunikacyjne…

Natomiast w ramach wdrożenia wyników prac B+R możesz zakupić:
 • Środki trwałe
 • Wartości niematerialne i prawny

Te zakupy są niezbędne do rozpoczęcia produkcji innowacji, która została opracowana w ramach prac B+R.

Zainteresowany? Umów się na bezpłatną rozmowę z Czarkiem!

Podczas konsultacji znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celach kontaktowych. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Pałuba Infinity, z siedzibą w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 41 lok. 14, 01-503 Warszawa., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem NIP 526 232 12 74, REGON 014837247.