Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw

Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych

Pozyskaliśmy:

21 633 000 PLN

Mechanizm WPR Europejskie Jabłka Dwukolorowe.