„KAJA” Bogdan Bańczyk

RPO WSL 1.2.4

Pozyskaliśmy:

500 000 PLN

Rozwój firmy Kaja Bogdan Bańczyk poprzez wdrożenie nowego produktu oraz usprawnienie procesu realizacji zamówień.