METAL-MAX Mieczysław Michasiów

RPO WŚ 3.2

Pozyskaliśmy:

1 433 500 PLN

Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w firmie.