LASER SPEC Sp. z o.o.

RPO WS 3.2

Pozyskaliśmy:

955 950 PLN

Wprowadzenie innowacyjnej metody cięcia laserowego metali kolorowych.