ROSTI (POLSKA) Sp. z o.o.

RPO Wrota Podlasia 1.1

Pozyskaliśmy:

986 000 PLN

Inwestycja w infrastrukturę badawczo-rozowjową Centrum Innowacji Rosti szansą na zwiększenie konkurencyjności.