Salezjański Ośrodek Misyjny

RPO WM 4.2

Pozyskaliśmy:

469 883 PLN

Termomodernizacja budynku Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.