Grupa Pronicel S.A.

RPO WM 3.3

Pozyskaliśmy:

3 999 300,00 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji karboksymetyloskrobi oraz nowych receptur klejów opartych na karboksymetyloskrobi.