ZPC Flis Sp. J

RPO WM 3.3

Pozyskaliśmy:

1 258 340,00 PLN

Wdrożenie do produkcji żywności funkcjonalnej Lea Life suplementowanych izolatem beta glukanu z owsa.