Konsmetal S.A.

RPO WM 2.3

Pozyskaliśmy:

250 000 PLN

Wdrożenie technologii informatycznych przez KONSMETAL S.A.