Wołoszyn

RPO WM 1.7

Pozyskaliśmy:

80 500 PLN

Udział firmy Wołoszyn w targach gospodarczych.