For Biznes Sp. z o.o.

RPO WM 1.5

Pozyskaliśmy:

535 000 PLN

Unowocześnienie oferty produktowo – usługowej firmy poprzez wdrożenie nowej technologii.