Pro-Environment Polska Sp. z o.o.

RPO WM 1.2

Pozyskaliśmy:

3 222 190,00 PLN

NanoBiosensor do wykrywania substancji szkodliwych dla zdrowia.