Supervisor Consulting Sp. z o.o.

RPO WM 1.2

Pozyskaliśmy:

3 559 437,00 PLN

Prace B+R nad opracowaniem narzędzia do badania kompetencji w wirtualnej rzeczywistości.