AKSB Sp. z o.o.

RPO WM 1.2

Pozyskaliśmy:

400 000 PLN

Prace badawcze nad opracowanie innowacyjnych usług IT dla przedsiębiorstw MSP.