Pro-Environment Polska Sp. z o.o.

RPO WM 1.2

Pozyskaliśmy:

1 989 416 PLN

Prace B+R nad nanosensorem do wykrywania glutenu i fruktanów.