Dental-S Sp. z o.o.

RPO WM 1.2.1

Pozyskaliśmy:

3 192 450 PLN

Realizacja badań i prac rozwojowych w celu wytworzenia innowacji produktowej wraz z przygotowaniem uzyskanych wyników prac B+R do wdrożenia na rynku urządzeń medycznych.