Geg Pusar Sp. z o.o.

RPO WM 1.2.1

Pozyskaliśmy:

5 583 800 PLN

Opracowanie innowacyjnej linii technologicznej do konwersji odpadów poprodukcyjnych w eko – gaz.