Zakłady Mechaniczno-Meblowe Meblomech Sp. z o.o.

RPO Wlkp 1.5.2

Pozyskaliśmy:

4 584 150 PLN

Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie Zakłady Mechaniczno-Meblowe Meblomech Sp. z o.o.