Neonica Polska Vitalii Ftomo

RPO WL 3.2

Pozyskaliśmy:

843 000 PLN

Wzrost konkurencyjności firmy Neonica Polska Vitalii Ftomov w wyniku uruchomienia innowacyjnej linii produkcyjnej.