GERPOL Sp. z o.o

RPO WŁ 1.2.1

Pozyskaliśmy:

1 030 135 PLN

Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego GERPOL Sp. z o.o.