Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.

RPO WK-P 5.2.2

Pozyskaliśmy:

3 059 500 PLN

Wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych w przedsiębiorstwie Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.