Wellpappenfabrik Eikemeier Poland

RPO WK-P 5.2.2

Pozyskaliśmy:

3 900 000 PLN

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowej linii technologicznej.