MARDTEC Sp. z o.o.

RPO WK-P 5.2.2

Pozyskaliśmy:

1 701 000 PLN

Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w celu dywersyfikacji oferty firmy Mardtec.