Maxoil Elżbieta Małkowska

RPO WK-P 5.2.1

Pozyskaliśmy:

294 000 PLN

Budowa stacji kontroli pojazdów w mieście Włocławek.