Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK

RPO WK-P 1.2.1

Pozyskaliśmy:

1 228 770 PLN

Utworzenie kompleksowego zaplecza badawczo-rozwojowego w branży medycznej w obszarze patologii ciąży i położnictwa.