Znicze Świece Marcin Sosnowski

RPO WiM 7.2.2

Pozyskaliśmy:

640 000 PLN

Wdrożenie narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie w firmie Znicze Świece Marcin Sosnowski.