SDA Smarzyński Kolańczyk S.J.

RPO WD 1.1.A2

Pozyskaliśmy:

1 134 075 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologi obróbki w przedsiębiorstwie SDA Smarzyński Kolańczyk Spółka Jawna poprzez zakup wielkogabarytowego bramowego centrum obróbczego sterowanego numerycznie.