ACC Agnieszka Dymna

RPO MM 1.5

Pozyskaliśmy:

423 000 PLN

Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjnego potencjału firmy ACC Agnieszka Dymna poprzez budowę myjni oraz implementację do oferty przedsiębiorstwa nowych usług i produktów opartych o nowe technologie.