KERRO MEBLE Sp. z o.o.

ROIR 6.2

Pozyskaliśmy:

175 185,00 PLN

Zwiększenie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstwa KERRO MEBLE sp. z o. o. poprzez wdrożenie specjalistycznego oprogramowania.