Firma Jeleniewski - Jarosław Jeleniewski

RE_OPEN UK

Pozyskaliśmy:

192 282 EUR

Zakup środków trwałych w celu ograniczenia negatywnego wpływu brexit na działalność Firmy Jeleniewski.