Polska Grupa CNC Anna Laskowska

RE_OPEN UK

Pozyskaliśmy:

127 169,63 EUR

Dokonanie zakupów inwestycyjnych w firmie PG CNC Anna Laskowska w celu zmiany profilu oferty produktowej na rynku brytyjskim i ograniczenie negatywnych skutków Brexit.