ZPC Flis S.j.

RE_OPEN UK

Pozyskaliśmy:

330 000 EUR

Dokonanie zakupów inwestycyjnych w ZPC Flis Sp. J. w celu ograniczenia negatywnych skutków Brexit.