Europejskie Centrum Owocowe Sp. z o.o.

PROW 16.1

Pozyskaliśmy:

3 830 246,00 PLN

Poprawa jakości i zdrowotności jabłek poprzez zmniejszenie pozostałości środków ochrony roślin, w tym pestycydów oraz grzybów, bakterii i wirusów przy wykorzystaniu technologii ozonowania.