Pakdrób

PROW 16.1

Pozyskaliśmy:

2 351 477,19 PLN

Modyfikacja technologii chowu kurcząt brojlerów w zakresie wykorzystania autorskiej receptury paszy o poprawionym statusie antyoksydacyjnym oraz poprawy dobrostanu zwierząt i zmniejszenia obciążenia wybiegów dzięki zastosowaniu kurników mobilnych.