Heating

PROW 16.1

Pozyskaliśmy:

5 547 061,96 PLN

Niskotemperaturowe suszenie i modyfikacja jakości zbóż z wykorzystaniem technologii promieniowania podczerwonego HEATING Infrared.