OPOLGRAF SA

RE_OPEN UK

Pozyskaliśmy:

199 000 EUR

Inwestycje w firmie OPOLGRAF S. A. jako odpowiedź na negatywne skutki brexit.