TOFLESZ Leszek Tofil

PO PW 1.3.1

Pozyskaliśmy:

1 716 605 PLN

Wdrożenie własnych wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych okapów kuchennych.