Koopress Sp. z o.o.

PO PW 1.2

Pozyskaliśmy:

734 570,00 PLN

Internacjonalizacja produktów Koopress Sp. z o.o. na rynku niemieckim i białoruskim.