Forum Darczyńców w Polsce

PO KL 5.4.2

Pozyskaliśmy:

1 000 000 PLN

Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce.