Gmina Nowe Miasto

PO IŚ 2.3

Pozyskaliśmy:

15 100 000 PLN

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście.