Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o. o.

PO IR 3.2.2

Pozyskaliśmy:

5 985 000,00 PLN

Wdrożenie w Wydawnictwie Bernardinum technologii zabezpieczenia produktów poligraficznych przed degradacją mikrobiologiczną w celu podniesienia ich parametrów jakościowych.