A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o.

PO IR 3.2.2

Pozyskaliśmy:

6 323 520,00 PLN

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kopert.