Mardtec sp. z o.o.

PO IR 2.1

Pozyskaliśmy:

3 845 565 PLN

Utworzenie w przedsiębiorstwie Mardtec sp. z o.o. laboratorium badawczo-rozwojowego.