P.W.E. Technologie Sp. z o.o.

PO IR 2.1

Pozyskaliśmy:

1 804 374 PLN

Budowa centrum badawczo – rozwojowego przez firmę P.W.E Technologie celem opracowania innowacyjnych technologii antykorozyjnych.